ประชุมทางไกลฯ นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom เพื่อชี้แจงความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มฯ