ประชุมคณะกรรมการจังหวัด ประจำเดือน พ.ค. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงค์ เห็นหลอด  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการจังหวัด ประจำเดือน พ.ค. ๒๕๖๕ ,  ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม และประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครพนม ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม