เปิดอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ

วันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ­๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานเปิดอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C) รุ่นที่ ๒/๒๕๖๕ พร้อมด้วย นายณรงค์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนอนุบาลนครพนม  อ.เมือง จ.นครพนม