ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ open Eyes จิตศึกษา

วันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ open Eyes จิตศึกษา ณ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) พร้อมด้วย คณะกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อำเภอธาตุพนม พร้อมกับตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในกิจกรรมการเรียนการสอน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม