ร่วมประชุม ในการจัดกิจกรรมเดิน วิ่งข้ามโขง

วันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงค์ เห็นหลอด  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ด้านเส้นทางวิ่งและด้านพิธีการการต้อนรับและปฏิคม  ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมเดิน วิ่งข้ามโขง นครพนม คำม่วน มาราธอน ๒๕๖๕