10 มิ.ย.65-ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (แบบเลือกรายการ) งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 57 โรงเรียน