สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นางลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ  ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดิน ป่าไม้และแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนในเครือข่ายวังตามัวกุรุคุ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ใช้สถานที่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซจัดกิจกรรมในครั้งนี้