การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

วันที่ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ­๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงณ์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะ  , นางอมรรัตน์ สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯและคณะ