แผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

วันที่ ๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ .เวลา ­๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการประชุมเพื่อประสานแผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษากับหน่วยงานที่กำกับดูแลทุกระดับด้วยรูปแบบผสมผสาน (online และ face to face   )