รับพระราชทานธงลูกเสือจังหวัด

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานธงคณะลูกเสือแห่งชาติ ธงลูกเสือกรุงเทพมหานคร และธงลูกเสือประจำจังหวัด และทรงเป็นองค์ประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ,ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.), คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, คณะผู้บริหาร สลช. ,ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้  นายชาธิป รุจนเสรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายอภิชัย ทำมาน หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครพนม นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม นายพิฆเนศ ธนะนู ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. อำเภอธาตุพนม ได้เข้ารับพระราชทานธงลูกเสือจังหวัด ซึ่งเป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ที่ได้มีการพระราชทานธงประจำจังหวัด ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี