ประชุมหารือข้อราชการ

 วันที่ ๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๕ .เวลา ­๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการประชุมนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานเครือข่าย รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการร่วมกัน