พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ  หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด