สอบข้อเท็จจริง

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายอำนาจ แก้วมณี รก.ผอ. กลุ่มกฎหมายและคดี และนายอัครพัชร์  แสงนวลนิ่ม  นิติกรชำนาญการ  ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ในการดำเนินการสอบข้อเท็จจริง กรณีเกิดภัยธรรมชาติ ณ รร บ้านโคกกลาง และรร. บ้านม่วง  อ.ปลาปาก  จ. นครพนม