อบรมออนไลน์โครงการโรงเรียนสุจริต

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการอบรมออนไลน์สร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕