การสร้างความรู้ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑มอบหมายให้ ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะวิทยากร อบรมออนไลน์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนกิจกรรม ตามโครงการโรงเรียนสุจริต