อบรมออนไลน์ต้านทุจริตศึกษา

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑มอบหมายให้ นายนิกุล มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ประธานการอบรมออนไลน์สร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีกลุ่มนิเทศฯและคณะวิทยากร