อบรมโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ขั้นที่ ๑ สพป.นครพนม เขต ๑ ระดับปฐมวัย พร้อมด้วย นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและคณะ