5 ก.ย.65 ติดตามผลการดำเนินงานเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้มอบหมายให้นางอมรรัตน์ สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางลัคนา  มั่นธรณ์ รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และนางศิรินทิพย์ นึกได้ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นครพนม เขต 1 ออกนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สถานศึกษาปลอดภัย ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านสร้างแห่, บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์, บ้านโพนแพง และบ้านชะโนต