เปิดค่ายทักษะชีวิต

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานเปิดค่ายทักษะชีวิต รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด BE SMART SAY ON TO DRUGS พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ พิมพะนักวิชาการศึกษา และ นายชาญชัย วังกะธาตุ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ณ โรงเรียนบ้านกุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านกุงโกน อ.ปลาปาก จ.นครพนม และ โรงเรียนบ้านหนองแซง อ.เรณูนคร จ.นครพนม