การอบรมพัฒนาครูวิชาการด้านการวัดและประเมินผลฯ

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการอบรมพัฒนาครูวิชาการด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน ( Assessment for Learning ) พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะ