สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมเก็บขยะริมฝั่งแม่น้ำโขง

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นางลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ร่วมรณรงค์เก็บขยะริมฝั่งแม่น้ำโขง ตั้งแต่หน้าสถานีตำรวจภูธรนครพนม ถึงหน้าวัดโอกาส ในการนี้มี นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) และคณะครู ร่วมเก็บขยะริมฝั่งแม่น้ำโขงด้วย