ประเมินผลการปฏิบัติงาน

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ประธานประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวสถาพร แก้วเคน  รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ โรงเรียนบ้านโคกก่อง อ.เมืองนครพนม  จ.นครพนม