ประเมินคัดเลือกผลงาน

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายสมประสงค์  แก้วระดี กรรมการและเลขานุการ ประเมินการคัดเลือกผลงานเพื่อรับรางวัล “การขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต ๑ “ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕