ร่วมเป็นเกียรติงานครูเกษียณ

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติงานครูเกษียณ ของ สพม นครพนม โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมได้จัดขึ้น  ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง  จ. นครพนม