ฝึกอบรมทบทวนหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครพนม ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม (ค่ายลูกเสือภูเขาทอง) โดย นางอมรรัตน์  สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ในการนี้ มีนักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏ์พัฒนา มาร่วมในกิจกรรมพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดนครพนม จำนวนมาก