ต้อนรับคณะ สพป.อุดรธานี เขต ๒

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ต้อนรับคณะ สพป.อุดรธานี เขต ๒ โครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กรในทุกรูปแบบ ด้วยความยินดียิ่ง