พุธเช้าข่าว สพฐ.

เมื่อวันที่  5 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมร่วมใจ 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบให้ ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 35/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษา