พุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่  12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมร่วมใจ 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  ดร.นฤมล  สุภาทอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย ศึกษานิเทศก์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่มาฝึกประสบการณ์ฯ เข้าร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษา ครั้งนี้ด้วย