ประชุมคณะกรรมการพิจารจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ

วันที่  12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมร่วมใจ 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบให้ ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ และจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  โดยมี ดร.นฤมล  สุภาทอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย เป็นคณะกรรมการพิจารณาฯ ครั้งนี้ด้วย