การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

วันที่ 25 ตุลาคม  2565  เวลา 13.00 น.  ณ  หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้  ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบและผู้สมัครสอบ  ในการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ในระหว่างวันที่ 25- 31 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นวันแรกของการรับสมัคร ในครั้งนี้มีผู้สนใจสมัครเป็นจำนวนมาก