ประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

เมื่อวันที่ 4  พฤศจิกายน 2565  เวลา 14.00 น.   ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1 นายอภิชัย  ทำมาน      ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  ได้มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  พร้อมด้วย นางสาวสถาพร  แก้วเคน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครพนม เขต 1   เป็นประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน  โดยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม