“พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 39/2565

เมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน  2565 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมร่วมใจ 1 นายอภิชัย ทำมาน     ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.นฤมล  สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 , นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ,ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 39/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษา