ลงตรวจเยี่ยมทำความเข้าใจในการบริหารจัดการของโรงเรียน และให้กำลังใจ แก่ผู้บริหารโรงเรียน และครู โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  เวลา 13.00 น.   นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายอัครพัชร์  แสงนวลนิ่ม  นิติกรปฏิบัติการ, ผอ. บัญชา โพธิ์เสนา ประธานเครือข่ายบ้านผึ้งโพธิ์ตาก และคณะ ลงตรวจเยี่ยมทำความเข้าใจในการบริหารจัดการของโรงเรียน และให้กำลังใจ แก่ผู้บริหารโรงเรียน และครู โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก