ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.45-15.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1   ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 ณ โรงเรียนลาดสว่างวิทยา โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก โรงเรียนบ้านท่าลาด โรงเรียนบ้านเหิบ โรงเรียนบ้านดอนขาวหนองแต้ยอดโพธิ์ดอนยม และโรงเรียนบ้านนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม