ร่วมประชุม ก.ค.ศ. Forum นัดพิเศษ ชี้แจงแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล ตาม ม.11 แห่ง พรบงแก้ไขคำสั่ง คสช.ฯ ผ่านระบบการประชุม On line ทาง Zoom Meeting