ลงพื้นที่ดูความพร้อมการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนของโรงเรียนคุณภาพประถมศึกษา ณ โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565  เวลา 13.30 น.  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.นฤมล  สุภาทอง รอง ผอ. สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ศน.รุ่งทิพย์  บุตเวส ลงพื้นที่ดูความพร้อมการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียนของโรงเรียนคุณภาพประถมศึกษา ณ โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม