เข้าร่วมประชุม ก.ค.ศ. Forum นัดพิเศษ ชี้แจงแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล ตาม ม.11 แห่ง พรบงแก้ไขคำสั่ง คสช.ฯ

วันที่  22  พฤศจิกายน  2565  เวลา 09.00 น.   ณ  ห้องประชุมรวมใจ 1   นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ,ดร.นฤมล  สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ,นางสาวภัทรมาศ  ภะวะศิริกุล  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย ทุกท่านและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม ก.ค.ศ. Forum นัดพิเศษ ชี้แจงแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล ตาม ม.11 แห่ง พรบงแก้ไขคำสั่ง คสช.ฯ ผ่านระบบการประชุม On line ทาง Zoom Meeting