ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  มอบหมายให้  นางอมรรัตน์  สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะ  ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านดอนกลาง อ.ปลาปาก และร่วมถ่ายทำคลิปวิดีโอแสดงความรู้สึกของผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง จากนโยบายของรัฐบาลที่เพิ่มอัตราค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวน 41 -100 คน เป็นอัตรา 27 บาท/คน/วัน และคลิปวิดีโอแสดงความรู้สึกของนักเรียน และผู้ปกครอง จากนโยบายของรัฐบาลที่จัดค่าเครื่องแบบนักเรียน ปรับตามผลการศึกษาค่าใช้จ่ายจริง 1 ชุด