รับมอบเงิน สมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.30 น.  นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  พร้อมด้วย ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 , นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  นำบุคลากรในสังกัด คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมถวายภัตตาหาร แด่ พระครูอินทสังวรญาณ (หลวงตาเชื้อ สันตุสสโก) ณ วัดส้างพระอินทร์ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  และในการนี้ พระครูอินทสังวรญาณ (หลวงตาเชื้อ สันตุสสโก) เมตตามอบเงิน สมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1  เป็นจำนวน  500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) สพป.นครพนม เขต 1 ขออนุโมทนาสาธุบุญ ในครั้งนี้ด้วย