ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน   ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  มอบหมายให้ นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม