ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม ประจำเดือน พฤศจิกายน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวประภาพร  เจริญทัศน์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ณ  ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม