ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5  ธันวาคม  2565  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ได้มอบหมายให้นางสาวภัทรมาศ     ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.นพ 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จังหวัดนครพนม ณ วัดสว่างสุวรรณาราม ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน