ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  สมเด็จประประเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี หรมหลวงราชสารณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 7  พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน  ผอ. สพป.นครพนม เขต 1    มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  พร้อมด้วย นายสุรัตน์  บุตรดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ, นางนงนุช เสตฐา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวสุพรรษา สุวรรณจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  สมเด็จประประเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี หรมหลวงราชสารณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายวันชัย  จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี   ณ  วัดสว่างสุวรรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม