ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด

วันที่ 7 ธันวาคม 2565  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้  นางวารี  สุริยนต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม ณ หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม