เตรียมมอบบ้านฯ 

วันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงณ์  เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม  เขต ๑ พร้อมด้วย นางอมรรัตน์  สุทธิสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นายโกแมน  คัดทะจันทร์  ผอ.โรงเรียนบ้านกุรุคุ  และคณะ  ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ เพื่อเตรียมมอบบ้าน ฯ  ให้กับบ้านนักเรียน รายเด็กหญิงไอลดา  โพธิ์นัย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   โรงเรียนบ้านกุรุคุ  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม