เตรียมมอบบ้านฯ 

วันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ พร้อมด้วย นายนรงณ์  เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม  เขต ๑ , นางณัฐญาณี  ธงยศ  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสะโน และคณะ  ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ เพื่อเตรียมมอบบ้าน ฯ  ให้กับบ้านนักเรียน รายเด็กชายพุธสา  ชะวิชัย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  และเด็กหญิงชวัลลักษณ์  ไชยนาน   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนบ้านหนองสะโน  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม