วันข้าราชการพลเรือนดีเด่น

วันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๕ เวลา​ ๐๘.๓๐​ น.  ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมนายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ และ นางเอราวัณ ทองมหา นักวิเคราะห์นโยบายฯ ร่วมในพิธีงานวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๕ พร้อมกับรับเกียรติบัตรเพื่อเป็นการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดนครพนม ประธานโดย นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม