การประชุมการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 15 ธันวาคม 2565เวลา 09.00 น. ณ  หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  เป็นประธานการประชุมการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย นายนิกุล มณีรัตน์ อดีต ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครพนม เขต 1 ซึ่งเป็นกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ, นางพรรณวดี มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ, น.ส.สถาพร แก้วเคน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, คณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้