ถวายภัตตาหาร หลวงตาเชื้อ สันตสสโก

วันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๖๕ เวลา​ ๐๘.๐๐​ น.  ณ วัดส้างพระอินทร์ อ.นาแก จ.นครพนม นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ นำบุคลากรในสังกัด ทำบุญถวายภัตตาหาร หลวงตาเชื้อ สันตสสโก