พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์

วันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๖๕ เวลา​ ๐๘.๓๐​ น.  ณ วัดสว่างสุวรรณาราม จังหวัดนครพนม นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงค์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม  เขต ๑ ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี